Polska Armia Powstania
Andrzej Gąsiorowski

ISBN: 83-905659-3-5

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPISTREŚCI 

WSTĘP ............... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... .. ..... .. . . . ..... . .... . . 7 

Rozdział I 

UTWORZENIE POLSKIEJ ARMII POWSTANIA .. . . ... . .. .... . . .. . .. . . .. . .. . 11 

 1. l.Kontrowersjewokół genezy PAP i jej powiązań . . ....... .. . .. ..... . .......... 11 
 2. 2.Ogólna charakterystyka organizacji. . . . .......... ........ . . . .. . .... ........ 26 

Rozdział II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I TERYTORIALNA (1940-1943) . . .... . .. .... 35 

 1. l.Komenda Główna PAP i ogólne informacje o strukturze ..... . ......... . ... .... 35 
 2. 2.Struktury organizacyjne PAP w Toruniu . .... .. .. .......... . . .. . . . . ... . ..... 38 
 3. Struktura PAP w Bydgoszczy. .......................... ...... ........ . .. .46 
 4. Rejon PAP w Gdyni..... . . . . ... . ... . . . . . . . . .. . ... . . ........ .. ..... . . .. .48 
 5. 5.Rejon gdański PAP . ... . . . . . . .. .. .... . .... ..... .... . ...... ... .. ...... .. . 51 
 6. 6.Struktura PAP w Grudziądzu .. ... . . . . ........... . ...... . .. .. . . . ..... ..... 54 
 7. 7.Rejon chełmiński PAP ......... . . . . . . . . . .. ....................... . ... .. 55 
 8. 8.Rejon kościerski PAP ... ...... .. . . .... . ...... ... . .... .. . .....  .. .. . .. . . . . 56 
 9. Rejon inowrocławski PAP . ... . .... .. ................ .. ... . . ........ ..... 59 
 10. Pozostałe terenowe struktury PAP ...... .... ....... .. ................. . ... 60 

II . Oddziały partyzanckie PAP . ........ . . . . .. . . .. . . . . . . . . ......... . .. . .. ... 62 

Oddział Stanisława Miszkiera ... ... . . . ...... . ................ . .......... 64 

Oddział por. Józefa Kiżewskiego ps. "Karafa" .... . ... .... . . .. . .... . ...... .. 64 

Oddział Jana Szalewskiego ps. "Szpak", "Szpakowski", "Sobol" ...... .. ..... . . . 65 

Oddział ks. Franciszka Wołoszyka . . . . . ........ . ............... . .. ..... . .. 65 

Rozdział III 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI W LATACH 1940-1943 . . .. ........ . . .. 67 

 1. Sabotaż i dywersja . ... . ... .. ... .... . . . . . . . . . ....... .... . . . . . . ... ...... . 67 
 2. Działalność wywiadowcza .................. . ........................... . 73 
 3. 3.Kontakty z jeńcami ..... . . . . ..... .. .. . . . ...... . . . . .. .. ..... . . ... ...... . . 78 
 4. 4.Działalność oświatowa i propagandowa ... . .. . ... .. . . . .... ..... . . .... ..... . 83 

Rozdział IV 

ROZBICIE STRUKTUR POLSKIEJ ARMII POWSTANIA W 1943 R ........... .. 87 

 1. Początkowe aresztowania członków PAP .. . ...... .. ... .. ...... . ..... .. .. ... 87 
 2. 2.Rozbicie struktur PAP w Gdańsku i Toruniu latem 1943 r .... ... .... . . . . ... . .... 91 
 3. Druga faza akcji likwidacyjnej gestapo ...... . . . . ................ . . ... . .... 101 
 4. Likwidacja okręgu inowrocławskiego PAP (jesień 1943 r.) ................ . ... 106 
 5. CzłonkowiePAP przed sądami niemieckimi . . . . .. ... .... . ... .. .. .. . ........ 108 

Rozdział V 

ODTWARZANIE ORGANIZACJI POD NAZWĄ POLSKA ARMIA PODZIEMNA 113 

 1. Struktura organizacyjna i terytorialna PAP w 1944 r ... ........ . ... .. ...... . . . 113 
 2. 2.Działalność PAP w 1944 r ... . . . . . . ......... . .. . ... . .. .. .. .... . .. . . ... .. . 125 

Rozdział VI 

POLSKA ARMIA POWSTANIA- POLSKA ARMIA PODZIEMNA A ZWZ-AK 

I OKRĘGOWA DELEGATURA RZĄDU RP NA POMORZU (1940-1944) .. .. . . . . 139 

l . Początkowe kontakty . . . . . ... . .... . . ... . . .. .. .. ... ... .. .... .. . ..... . ... 139 

 1. 2.Wzajemne kontakty pomiędzy PAP i AK w 1944 r. .. . . .... . .. . ..... .. .. ..... 142 
 2. Włączenie rejonu kościerskiego PAP do Armii Krajowej... . .. . .. . .. . . . .. . .... 153 
 3. Kontakty PAP z okręgową delegaturą rządu na Pomorzu.. . .... . .. . .. .. . . . ... 158 

Rozdział VII 

PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYROKU ŚMIERCI 

NA E. SŁOWIKOWSKIM . . . . . . .. ..... .. . . . . ....... . . . ... .. . . ... . ..... . . 161 

Rozdział VIII 

DZIAŁALNOŚĆ POWOJENNA POLSKIEJ ARMII PODZIEMNEJ .. .. . . .. . . .. . 177 

ANEKSY ... .. . ... . .. . ...... . . . ........... .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . ..... 191 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY . .... . .. . .. . .......... . . 245 

STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE . . .. . .............. . . . .. . . .. .... . .. . . . 251 

INDEKS OSÓB I NAZW GEOGRAFICZNYCH . . ..... . ... . . .. . ..... . . .. . .. . 255