Okręg Pomorski Armii Krajowej Podokręg południowo-wschodni
Tadeusz Jaszkowski

ISBN: 83-901006-8-1

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Od Komitetu Redakcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Rozdział I 

Podokręg Południowo-Wschodni. Kryptonimy: "Globus", "Porfir", 

"Rola" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Rozdział II 

Inspektorat ZWZ-AK Toruń, kryptonim "Gospodarstwo" . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Rozdział III 

Inspektorat ZWZ-AK Włocławek, kryptonimy "Ogrody" i "Acetylen" 60 

Rozdział IV 

Inspektorat ZWZ-AK Brodnica, kryptonimy "Browar" i "Fosfór" . . . . . . . . 97 

Rozdział V 

Inspektorat ZWZ-AK Grudziądz, kryptonimy "Warsztat" i "Wodór" . . . . . 126 

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

Tablica informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 

Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168