Słownik biograficzny kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtutii Militari t.2 H-O
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

Wstęp......................................................................................................... 7

Uwagi wstępne do tomu II......................................................................... 13

Wykaz ważniejszych skrótów..................................................................... 17

Skróty bibliograficzne................................................................................ 33

Wykaz 116 biogramów tomu II.................................................................. 41

Biogramy H-O......................................................................................... 45

Aneks I. Powołanie Kapituły Orderu Wojennego VM III RP...................... 273

Aneks II. Oświadczenie Kapituły Orderu Wojennego VM III RP................ 275

Rejestr alfabetyczny 319 kobiet odznaczonych Orderem Wojennym VM.... 279

Wykaz 66 kobiet nie posiadających dotychczas weryfikacji

nadanego im prawdopodobnie Orderu Wojennego VM...................... 289

Bibliografia wybiórcza dotycząca problematyki Orderu Wojennego VM..... 291

Indeks nazwisk i pseudonimów................................................................. 293

Apel do czytelników................................................................................. 331