Słownik biograficzny kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtutii Militari t.3 P-Ż
red. E. Zawacka

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

Wiersz dedykowany Elżbiecie Zawackiej w 89. urodziny

przez Zbigniewa Kabatę ....................................................................................................... 7

Przedmowa............................................................................................... 11

Wykaz ważniejszych skrótów ............................................................................................ 15

Skróty bibliograficzne......................................................................................................... 31

Wykaz biogramów tomu III .............................................................................................. 38

Biogramy P-2............................................................................................ 41

Aneks I. Ustawa z dnia 1-go sierpnia 1919 o Orderze Wojskowym Virtuti

Militari ze zmianami uchwalonymi przez Sejm Ustawodawczy

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1920 roku ............................. 255
Rejestr alfabetyczny wszystkich 319 kobiet odznaczonych Orderem

Wojennym Virtuti Militari ...................................................................................... 259
Wykaz 66 kobiet nie posiadających dotychczas weryfikacji nadanego im

prawdopodobnie Orderu Wojennego Virtuti Militari .............................................. 269

Bibliografia selektywna dotycząca problematyki Orderu Wojennego VM .. 271

Indeks nazwisk i pseudonimów ...................................................................................... 273