Sylwetki Kobiet Żołnierzy (III)
red. S. Grochowina, D. Kromp

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Produkt niedostępny

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW............................................................................ 7

PRZEDMOWA................................................................................... 11

SYLWETKI ....................................................................................... 15

SYLWETKI KOBIET-ŻOŁNIERZY (I) ............................................. 483

SYLWETKI KOBIET-ŻOŁNIERZY (II) ............................................ 486

SYLWETKI KOBIET-ŻOŁNIERZY (III) ..........................................  489

THE PROFILES OF WOMAN SOLDIERS (Summary)....................... 493

PROFILE DER FRAUEN-SOLDATEN (Zusammenfassung) .............. 494

INDEKS OSÓB .........................................................................495

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH.............................................. 535