Polska 1939-1945
red. B. Chrzanowski

ISBN: 978-83-88693-42-7

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW.................................................... 6

WSTĘP...................................................................................................... 7

Stanisław Salmonowicz - III Rzesza Hitlera i ZSRR Stalina: dwa systemy totali­tarne       11

Andrzej Gąsiorowski - Areszty, więzienia, obozy koncentracyjne, natychmiastowej zagłady, przesiedleńcze, pracy i inne................................................ 29

Piotr Niwiński - Polityka eksterminacyjna, eksterminacja pośrednia i bezpo­średnia          47

Sylwia Bykowska - Problem obywatelstwa w Trzeciej Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Pomorzu.......................................................................................... 61

Rafał Sierchuła - Niemiecki system okupacyjny wobec Polaków w tzw. Kraju Warty w latach 1939-1945................................................................................................... 77

Włodzimierz Jastrzębski - Polityka okupacyjna na ziemiach polskich włączo­nych do Rzeszy i jej realizatorzy: Albert Forster, Arthur Greiser, Josef Wag­ner/Fritz Bracht i Erich Koch   85

Grzegorz Górski - Prawne aspekty włączenia ziem Rzeczypospolitej Polskiej do Rzeszy Niemieckiej i do Związku Sowieckiego w 1939 roku..................................................... 97

STRESZCZENIE...................................................................................... 105

SUMMARY............................................................................................. 107

ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................... 109

INDEKS OSOBOWY............................................................................... 111

INDEKS GEOGRAFICZNY..................................................................... 115

WYKAZ PUBLIKACJI WŁASNYCH FUNDACJI