Szare Szeregi na Pomorzu
Andrzej Gąsiorowski

ISBN: 83-905659-6-x

Wydawca: Fundacja

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI
WSTĘP.......................................................................................................................... 7

Rozdział I

PRZEDWOJENNE PRZYGOTOWANIA.............................................................................. 13

Teren Wolnego Miasta Gdańska...................................................................................... 13

Przygotowania w chorągwiach pomorskich..................................................................... 39

Rozdział II

ROZWÓJ ORGANIZACYJNY I STRUKTURA CHORĄGWI POMORSKIEJ SZARYCH SZEREGÓW (1940-1942)............................................................................................ 49

Ogólna charakterystyka Szarych Szeregów..................................................................... 49

Przyczyny braku kontaktu z Pomorzem do lutego 1940 r............................................... 53

Tworzenie zawiązków chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów...................................... 56

Rozwój organizacyjny i struktura chorągwi pomorskiej (1940-1942).............................. 62

  • Hufiec toruński..................................................................................................... 63
  • Hufiec gdyński..................................................................................................... 68
  • Hufiec bydgoski................................................................................................... 77
  • Hufiec chełmiński................................................................................................. 80
  • Hufiec świecki...................................................................................................... 82
  • Hufiec chojnicki................................................................................................... 83
  • Hufiec gdański...................................................................................................... 84
  • Hufiec włocławski................................................................................................ 87
  • Pozostałe jednostki organizacyjne......................................................................... 88

Szare Szeregi a ZWZ-AK na Pomorzu (1940-1942)........................................................ 90

Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ CHORĄGWI POMORSKIEJ SZARYCH SZEREGÓW 1940-1942............ 99

Służba łączności............................................................................................................ 99

Działalność wywiadowcza.............................................................................................. 108

Działalność sabotażowo-dywersyjna.............................................................................. 124

Inne formy działalności................................................................................................. 127

Rozdział IV

ROZBICIE CHORĄGWI POMORSKIEJ W 1942 R............................................................ 129

Przyczyny dekonspiracji................................................................................................ 129

Początkowe aresztowania............................................................................................... 133

Pierwsza fala aresztowań................................................................................................ 139

Kolejna fala aresztowań.................................................................................................. 141

Tragiczne losy hm. Lucjana Cylkowskiego..................................................................... 145

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ CHORĄGWI POMORSKIEJ W LATACH 1943-1945............................. 155

Uderzenie gestapo w 1943 r............................................................................................ 155

Wydział Zachodni Głównej Kwatery Szarych Szeregów i inicjatywy podejmowane

w Warszawie............................................................................................. 164

Rozwój organizacyjny chorągwi pomorskiej (1943-1944)............................................. 165

Kształcenie starszyzny......................................................................................... 167

Szkolenie wojskowe harcerzy bydgoskich..................................................................... 168

Współpraca harcerzy bydgoskich z AK......................................................................... 170

Inne formy działalności...................................................................................... 173

Aresztowania w 1944 r...................................................................................... 174

Przygotowanie w Warszawie kadr na czas przełomu na Pomorzu.................................. 176

Hufiec Nakło.................................................................................................... 178

Hufiec chojnicki............................................................................................... 179

Hufiec gdański........................................................................................................... 179

Ostatni okres działalności.............................................................................................. 180

Działalność powojenna......................................................................................... 182

Powojenne losy harcerzy............................................................................................... 185

ZAKOŃCZENIE........................................................................................................ 189

BIOGRAMY................................................................................................................ 193

ANEKSY............................................................................................................ 227

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA...................................................................................... 245

STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE..................................................................................................... 255

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW............................................................................. 259

ILUSTRACJE...................................................................................................................... 271