Relacje członków konspiracji pomorskiej w latach 1939-1945
Elżbieta Kwiatkowska-Dybaś

ISBN: 978-83-88693-38-0

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Cena: 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

SPIS TREŚCI

WSTĘP............................................................................................................................ 9

WYKAZ SKRÓTÓW.......................................................................................................... 15

INSPEKTORAT BRODNICA

Relacja Mieczysława Cieplińskiego ............................................................................... 19

Relacja Bogusława Derkowskiego .................................................................................. 24

Relacja o Franciszku Dłutku napisana przez Stanisława Suszyńskiego ................... 28

Relacja Zygmunta Dulczewskiego .................................................................................. 33

Relacja o Kazimierzu Dzięgielewskim napisana przez Stanisława Suszyńskiego .. 39

Relacja Stanisława Dzięgielewskiego.............................................................................. 41

Relacja Henryka Góreckiego ........................................................................................... 53

Relacja Edmunda Grajewskiego ...................................................................................... 58

Relacja o Franciszku Jarzębowskim napisana przez Kazimierza Antoszewskiego 64

Relacja Krystyny Kozłowskiej-Osińskiej ...................................................................... 67

INSPEKTORAT BYDGOSZCZ

Relacja Marty Aleksiewicz-Racy..................................................................................... 74

Relacja Ludwiki Ameryk................................................................................................... 78

Relacja Kazimiery Bartel-Rogozińskiej ......................................................................... 81

Relacja Marii Białej ........................................................................................................... 99

Relacja Zuzanny Białej ..................................................................................................  102

Relacja o Henryku Biechowiaku napisana przez Zbigniewa Kaliskiego ...............  104

Relacja Marii Ireny Bihun-Biegoń................................................................................. 111

Relacja Mieczysława Biskupskiego ............................................................................  117

Relacja Eugeniusza Bonina............................................................................................ 121

Relacja Jana Brukwickiego ...........................................................................................  126

INSPEKTORAT CHOJNICE

Relacja o Józefie Ciemińskim napisana przez Władysławę Kuleszę .....................  129

Relacja Bernarda Czapiewskiego .................................................................................  131

Relacja Jana Edmunda Dobka ......................................................................................  133

Relacja Józefy Frycy....................................................................................................... 138

Relacja Antoniego Giłki ................................................................................................  142

Relacja Jadwigi Giłki .....................................................................................................  162

Relacja Kazimierza Karwasza ....................................................................................... 164

INSPEKTORAT GDAŃSK

Relacja o Antonim Janowiczu napisana przez Irenę Marczak.................................. 166

Relacja Stanisława Jarosza ............................................................................................  169

Relacja Kazimierza Kaczmarka ....................................................................................  173

Relacja Alfonsa Lendziona ............................................................................................  176

Relacja Bernarda Mizerskiego ......................................................................................  180

Relacja Gertrudy Mionskowskiej-Wincewicz ............................................................  194

INSPEKTORAT GDYNIA

Relacja Heleny Adamczak .............................................................................................  196

Relacja Heleny Banach ..................................................................................................  199

Relacja Franciszka Remigiusza Bieszka....................................................................... 201

Relacja Pauliny Brylowskiej .......................................................................................... 204

Relacja Agnieszki Choszcz ............................................................................................. 206

Relacja Melity Demianowicz spisana przez Bogdana Chrzanowskiego ................. 216

Relacja Małgorzaty Dzienisz ......................................................................................... 218

Relacja Alfonsa Fojuta spisana przez Leona Lubeckiego.......................................... 220

Relacja Anieli Gierszewskiej spisana przez Marię Szymichowską.......................... 232

INSPEKTORAT GRUDZIĄDZ

Relacja Olgi Burczyk ....................................................................................................... 234

Relacja Wandy Buzowskiej spisana przez Natalię Żukowską................................... 260

Relacja Heleny Chrzanowskiej ...................................................................................... 262

Relacja Edmunda Ciaka................................................................................................... 267

Relacja Alfreda Dejewskiego.......................................................................................... 287

Relacja Romana Dekarczyka ......................................................................................... 293

Relacja Mirosława Dunina-Szpotańskiego .................................................................. 298

Relacja Tadeusza Grygiera.............................................................................................. 301

Relacja Franciszka Grzybowskiego .............................................................................. 308

Relacja Lity (Felicyty) Iwanowskiej ............................................................................. 314

INSPEKTORAT TCZEW

Relacja Marty Ałaszewskiej ........................................................................................... 323

Relacja o Zygmuncie Bączkowskim napisana przez Pawła Wyczyńskiego ........... 326

Relacja Haliny Bielińskiej .............................................................................................. 339

Relacja Katarzyny Borzyszkowskiej ............................................................................ 342

Relacja Augustyna Breski spisana przez Leona Lubeckiego .................................... 344

Relacja Gerarda Derengowskiego.................................................................................. 353

Relacja Marty Dolnej ...................................................................................................... 357

Relacja Alfonsa Stefana Drejskiego............................................................................... 360

Relacja Czesławy Ernst.................................................................................................... 368

Relacja Walerii Felchnerowskiej ................................................................................... 372

INSPEKTORAT TORUŃ

Relacja Czesławy Bagińskiej .......................................................................................... 378

Relacja Mieczysława Bagińskiego ................................................................................. 380

Relacja Czesława Bąkowskiego ...................................................................................... 383

Relacja Andrzeja Banasika .............................................................................................. 385

Relacja Wandy Błeńskiej ................................................................................................. 389

Relacja o Marii Bołtuć spisana przez Irenę Bołtuć ...................................................... 392

Relacja Tadeusza Czyżniewskiego ................................................................................. 406

Relacja Dobrosławy Dalkowskiej spisana przez Elżbietę Zawacką.......................... 411

Relacja Władysława Dudkiewicza spisana przez Kazimierza Ciechanowskiego .. 413

Relacja Heleny Grochowskiej ......................................................................................... 416

INSPEKTORAT WŁOCŁAWEK

Relacja Heleny Augustowskiej ....................................................................................... 420

Relacja Jadwigi Berkau..................................................................................................... 424

Relacja Idalii Brejer .......................................................................................................... 426

Relacja Zenona Bromirskiego.......................................................................................... 429

Relacja Hilarego Buze ...................................................................................................... 432

Relacja Ewy Cichockiej-Górskiej .................................................................................. 435

Relacja Kazimierza Ciesielskiego .................................................................................. 438

Relacja Hanny Cieślikowskiej ........................................................................................ 440

Relacja Władysława Daroszewskiego ........................................................................... 441

Relacja Saturnina Giblewskiego ..................................................................................... 443

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA.................................................................................... 451

STRESZCZENIE................................................................................................................. 453

ZUSAMMENFASSUNG.................................................................................................... 455

SUMMARY......................................................................................................................... 457

INDEKS OSOBOWY....................................................................................... 459

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH........................................................................... 498