Elżbieta Zawacka
Katarzyna Minczykowska

ISBN: 978-8388693-18-2

Wydawca: Fundacja

Cena: 17,00 zł 20,00 zł
Dodaj do koszyka

Dodatkowe informacje:

Spis treści 

Dom, szkoła, studia ........................................................................ 6 

Nauczycielka i instruktorka ................................................................. 8 

Żołnierz ................................................................................................13 

Pierwsze lata powojenne ..................................................................... 24 

Więzień polityczny ...............................................................................26 

Nauczyciel akademicki ........................................................................ 27 

Kustosz Pamięci Narodowej ................................................................ 32 

Summary ...............................................................................................45 

Zusammenfassung ............................................................................... 46