2nd CONGRESS OF HISTORIANS OF INDEPENDENCE UNDERGROUND

 

"Courage and responsibility : independence underground in Europe in the years 1939–1945. Organization, people, forms and methods of struggle"

 

Toruń, 26-27 November 2020

(Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1)

 

 

 

SUBMIT A PAPER / WORKSHOP / REGISTER AS A GUEST

Deadline for submitting papers / workshops: 31.03.2020
Fields marked with * are mandatory.

SCIENTIFIC COORDINATORS:
Katarzyna Minczykowska Ph.D. (coordination of substantive matters: registration of speakers / educators / exhibitions; contact with co-organizers and the organizing committee; leaflets), kmt[at]zawacka.pl

ORGANIZATORZY:


    
  

 

 

DOFINANSOWANIE: 

 

Zadanie: „II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej jest finansowane w ramach umowy 796/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę