16 listopada 2018 (piątek)


Prowadzący warsztaty: Wiktoria Bieżuńska (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)
Temat: Irena Sendlerowa i sieć pomocy
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 0 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 0 / 35)
12.30-13.30 (dostępne miejsca: 0 / 35)


Opis warsztatu:

Co jest potrzebne, żeby uratować z getta jedno dziecko? Ile osób musiało być zaangażowanych, by ocalić jedno istnienie? Warsztat poświęcony jest Irenie Sendler oraz ludziom, którzy podczas okupacji byli zaangażowani w niesienie pomocy żydowskim dzieciom. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym był Holokaust, jak wyglądało życie w warszawskim getcie oraz na czym polegała pomoc dzieciom ocalonym z getta. Pracując w grupach spróbują odtworzyć rozbudowaną siatkę osób i kontaktów, która była niezbędna, by Irena Sendler i jej współpracownicy mogli skutecznie pomagać.Odbiorcy:
11-15 lat

O Autorce/Autorze:

Edukatorka, filolog i historyk sztuki. Pracowała jako krytyk sztuki, kurator i redaktor tekstów o sztuce. Uczy języka polskiego obcokrajowców. W Muzeum II Wojny Światowej pracuje w Dziale Edukacyjnym, gdzie tworzy i prowadzi warsztaty, głównie związane z tematem Zagłady, losów ludności cywilnej i dzieciństwa w latach II wojny światowej.


Prowadzący warsztaty: Agnieszka Łuczywek-Warszewska (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)
Temat: Dzieci i młodzież w walce o niepodległość
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 0 / 35)
12.30-13.30 (dostępne miejsca: 0 / 35)


Opis warsztatu:

Patriotyczne wychowanie młodego pokolenia w rodzinach, zaangażowanie w tajne organizacje patriotyczne pielęgnujących ducha Polskości było przyczyną zaangażowania się dzieci i młodzieży w walkę o niepodległość. Sztandarowymi postaciami tamtych dni stały się Orlęta Lwowskie. Gdy Niemcy dokonały zbrojnej agresji na Polskę w 1939 r. młode pokolenie masowo zaangażowało się w walkę o niepodległość.  Młodzi  żołnierze  w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego najczęściej należący do Szarych Szeregów wykonywali funkcje łączników, kurierów, wywiadowców, sanitariuszy, tworzyli mały sabotaż, pocztę polową, ale niejednokrotnie również walczyli z bronią w ręku. Wielu z tych młodych odważnych dziewcząt i chłopców zapłaciło najwyższą cenę za poświęcenie dla obrony Ojczyzny.Odbiorcy:
5-17 lat

O Autorce/Autorze:

Edukatorka, archiwistka, archeolog, zawodowo związana z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Koordynatorka projektów edukacyjnych i prowadząca prelekcje dla dzieci i młodzieży.


Prowadzący warsztaty: Maciej Mazurkiewicz (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, UMK Toruń)
Temat: Dwóch okupantów, jedno ludobójstwo. Niemieckie i sowieckie zbrodnie na Polakach (1939-1945)
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 0 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 0 / 35)


Opis warsztatu:
Warsztat będzie składał się z podzielonej na dwie części prezentacji, zawierającej liczne zadania aktywizujące: porządkujące posiadaną i zdobywaną w trakcie spotkania wiedzę, uwzględniające pracę z tekstami źródłowymi i mapami, a także umożliwiające wyrażanie opinii popartych faktami.

Pierwsza część zajęć dotyczyć będzie porównania niemieckiej i sowieckiej okupacji ziem polskich, tj. ich prawnych, terytorialnych, chronologicznych i ludnościowych uwarunkowań. Druga część warsztatów będzie poświęcona zagadnieniu ludobójstwa narodu polskiego. Zawiera ona opis metod eksterminacji, jej przebieg oraz rezultaty. Zamiast podsumowania Autor proponuje próbę prawnej oceny dokonanych przez okupantów działań.

Podstawowym celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem antypolonizmu, którego realizacja w latach II wojny doprowadziła do częściowej zagłady Polaków.

 Odbiorcy:
15-21 lat

O Autorce/Autorze:

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu MIkołaja Kopernika w Toruniu oraz współpracownik Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, naukowo zajmuje się prawnomiędzynarodową kwalifikacją niemieckich i sowieckich zbrodni na narodzie polskim


Prowadzący warsztaty: Monika Jędrzejek-Lesiczko (Muzeum AK w Krakowie)
Temat: Polki w drodze do Niepodlełości i wolności
10.00-11.00 (dostępne miejsca: 0 / 35)
11.15-12.15 (dostępne miejsca: 0 / 35)


Opis warsztatu:

Rola wybitnych Polek, które u progu XX w., podczas I wojny światowej oraz  okresie II Rzeczypospolitej działały na niwie kultury, sztuki, działalności społecznej, lub też walczyły z bronią w ręku, jest zazwyczaj pomijana. Główną osią mojego wystąpienia będzie przytoczenie krótkich biogramów postaci takich jak min. Maria Konopnicka, Zofia Zawiszanka, Zofia Plewińska-Smidowiczowa, Elżbieta Zawacka oraz Bronisława Wysłouchowa. W czasie zajęć warsztatowych uczniowie zostaną zapoznani z tymi postaciami, na drodze aktywizującego wykładu, burzy mózgów i studium przypadku, będą mogli rozważyć wagę ich dokonań oraz podjąć dyskusję nad wkładem kobiet nad kształtowaniem się Niepodległej Polski.Odbiorcy:
7-19 lat

O Autorce/Autorze:

Historyk, pracownik Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie na stanowisku specjalisty promocji i edukatora.